Berkelwandeling – geheel – Stroomafwaarts in Nederland

Algemeen:

De  wandeling gaat, behalve in stad en dorp, vooral over een graspad. Op sommige plaatsen wordt zo weinig gelopen dat het gras en fluitenkruid wel een meter hoog staat. Als deze wandeling gelopen wordt als het gras nat is zorg dan voor waterdicht schoeisel en houdt er rekening mee dat de broek behoorlijk nat kan worden.

Aan de beschrijvingen zijn kaarten toegevoegd, afkomstig van google earth, hierop is de wandeling ingetekend.


Het gps bestand van de Berkelwandeling Nederlands deel: download (38 kB).
Routebeschrijving van de Berkelwandeling Nederlands deel: download (40 kB)


Start etappe Wennewick – Rekken  – 8,7 km


Zowel in Rekken als op de grens met Duitsland in Wennewick is geen openbaar vervoer, wel kan de regiotaxi gebeld worden: 9292 taxiservice (0900-9292 € 0,70 p/m) / connexxion taxi services: 0900 – 2000 150Ga Nederland in, de Oldenkotseweg op. Neem de eerste weg naar links, de Den Borgweg.
De Den Borgweg buigt naar rechts en even verder is een pad naar links tussen de weilanden.
Ga dit pad op en bij de Berkel gekomen naar rechts.
Loop verder langs de Berkel aan een ruige weide. Ga daar naar rechts en loop langs het talud tot aan een voetpad, bij een bosje.
Ga dit voetpad naar links op en loop naar de Berkel. Bij de Berkel weer naar rechts.
Door lopen tot aan het punt waar de Berkel weer breed wordt en een eiland in de rivier ligt.
Op het ogenblik van het schrijven van de route is er een reconstructie van het landschap gaande en kan niet precies de route beschreven worden, maar blijf zo dicht mogelijk bij de Berkel en ga weer langs de Berkel verder zodra dit mogelijk is. Na het eiland in de Berkel, waar de Berkel aanzienlijk breder wordt en gekanaliseerd is, is de route weer beschreven. Let op er zijn stukken met opgespoten land, gevaarlijk drijfzand!!
Loop door tot de stuw, nummer 13, en ga naar beneden loop langs dezelfde oever van de Berkel verder tot aan de brug in Rekken.

Steek de Holterweg over en loop langs de Berkel in westelijke richting.
Loop door de de stuw, de 12e, en loop vervolgens door tot de brug.
Steek de Brinkweg over en ga boven over de dijk langs dezelfde oever van de Berkel verder.
Loop door tot de 11e stuw. Ga de dijk af en ga de Mallumse Molenweg in.
Bij de oude sluis in de Berkel naar links het voetpad in. Bij de Berkel buigt het voetpad naar rechts en gaat de dijk af. Ga dan het eerste pad naar links op. Dit loopt door het veld en ga op T-splitsing naar links.
Blijf dit pad volgen. Het pad gaat door een bosje en gaat daarna over een bruggetje.
Even verder is de Haaksbergseweg en het eindpunt van deze etappe.
(De LAW het”Trekvogelpad” gaat naar rechts Eibergen in)


Ga naar rechts over de brug over de Berkel, 250 meter verder is de bushalte, bij garage Grooters.


Einde etappe Wennewick – Rekken  – 8,7 kmStart etappe Eibergen – Borculo – 10,8 km


Route naar het beginpunt (250 m): Loop Eibergen uit naar de Berkel, ga de brug over Berkel over. Dit is het beginpunt van de route, komt van rechts en gaat naar links, langs de Berkel

Steek de Haaksbergseweg over en ga, aan dezelfde kant van de Berkel, het pad op.
Loop onder de volgende brug door en bij de daaropvolgende brug de weg oversteken en langs dezelfde kant van de Berkel verder.
Bij de stuw (10e stuw) links het bruggetje over, gaat over vistrap, en linksaf de Stokkersbrug over.
Daarna direct rechtsaf het pad langs de Berkel op gaan.
Dit pad blijven volgen tot de stuw Haarlo (9e stuw), links is de snelstromende beek, de vistrap, te zien.
Bij de stuw rechtsaf de stuw over en direct linksaf verder langs de Berkel.
Doorlopen tot de volgende brug, daar linksaf de brug over en dan weer rechtsaf verder langs de Berkel.
Door lopen naar de volgende brug.

Daar de weg oversteken, Scholtenweg, en verder gaan langs dezelfde kant van de Berkel.
Doorlopen tot de volgende stuw (8e stuw), deze rechts laten liggen en direct na de stuw linksaf een pad het bosje ingaan. Dit pad leidt naar de Hambroekplas. Bij de plas rechtsaf.
Doorlopen tot aan bruggetje, dit overgaan, draait naar links en dan weer naar rechts, wordt een weg langs parkeerplaatsen.
Aan einde weg, links af de Hambroekweg op.
Doorlopen tot voorbij rotonde, daar rechtsaf de rotonde oversteken en dan even verder linksaf een onverhard fiets/voetpad op.
Schuin naar links gaan naar de linkerkant van het water en daar het pad langs het water volgen tot aan het bruggetje.
Daar rechtsaf en rechtdoor gaan naar de Eikenlaan, deze linksaf in gaan.
De weg maakt een bocht naar rechts, daar linksaf de Beukenlaan in, loopt langs een school.
Weg wordt fiets/voetpad, de Hofweidebrug over, ophaalbrug, en dan naar rechts de Lange Wal op.
De eerste weg links, de Gasthuisstraat in.
Aan einde weer links het Weemhof in.
Aan einde rechtsaf, achter de kerk langs, en na de kerk linksaf, dit is het Muraltplein.
Langs de kerk gaan en de Voorstad op lopen.
Rechtsaf de korte Molenstraat in. Aan het einde weer rechtsaf, langs de watermolens en dan schuin naar rechts het bruggetje over.
Het pad volgen dat uitkomt op de Korte wal. Daar linksaf.
Eerste weg linksaf het bruggetje over, doorlopen naar de stuw en daar het water oversteken.
Vervolgens rechtsaf de Burgemeester Bloemersstraat in.
Doorlopen tot de volgende kruising, ANWB wegwijzer nummer 1089.


Route naar busstation (300 m): recht doorlopen, de Needseweg volgen tot het busstation aan de rechter kant.


Einde etappe Eibergen – Borculo – 10,8 kmStart etappe Borculo – Lochem – 12,7 km


Route van busstation Borculo naar start punt (300 m):
Ga naar de weg langs het busstation, dit is de Needseweg. Ga naar links  loop naar het centrum. Het starpunt is ANWB wegwijzer nummer 1089.


Ga linksaf de Spoorstraat in. Bij kruising Graaf Wichmanstraat/Parallel oversteken en recht doorgaan, de Lochemseweg in. Doorlopen tot aan de brug over de Berkel.
Voor de brug linksaf het pad langs de Berkel op.
Dit pad volgen tot de stuw (7e stuw). Bij de stuw links af het ophaalbruggetje over en Elbrinksvonder in gaan.
Deze uitlopen tot aan de Heure, daar rechtsaf en de Heure volgen.
Bij de T-splitsing rechtsaf de Heure blijven volgen. Deze maakt een haakse bocht naar rechts, gaat tussen huizen door en gaat van asfaltweg over in een klinkerweg.
De klinkerweg gaat over in een fiets/voetpad, dit volgen.
Het pad maakt een haakse bocht naar links en het volgende pad rechts ingaan.
Het pad maakt nu een haakse bocht naar rechts en slingert langs een oude tak van de Slinge.
Na verloop van tijd leidt het pad u naar het kasteel Beekvliet. Daar linksaf de brug over en direct daarna rechtsaf het fietspad langs de Slinge op.
Dit pad uitlopen tot aan de stuw (6e stuw) Beekvliet, waar de Berkel en Slinge samenkomen.
Links aan houden en het pad langs de Berkel vervolgen.
Na 750 m, gaat het pad, linksaf omhoog (pad langs Berkel gaat niet verder) het bosje in.
Dit pad volgen.
Het bospad komt uit op een zandweg, daar rechtsaf gaan de weg op.
Deze zandweg leidt naar een parkeerplaats. Daar linksaf voetpad, boven Berkel, volgen.
Na 160 m gaat het pad naar beneden naar de Berkel, verder langs de Berkel lopen tot aan de stuw van een beek (links).

Bij de stuw, linksaf, omhoog gaan en het pad tussen de bomen nemen (Beek links laten liggen).
Bij de kruising rechtsaf pad tussen de bomen vervolgen.
Voor de boerderij linksaf het voetpad op, dit doorlopen tot een pad, rechts, door een weide. Dit pad ingaan. Dit doorlopen tot aan einde. Daar linksaf de Heest in.
Aan einde van deze weg rechtsaf de Wengersteeg in. Doorlopen tot aan de brug over de Berkel. Voor de brug linksaf het pad langs de Berkel op gaan.
Dit pad blijven volgen tot de brug voorbij de Cloese.
Daar rechtsaf, de brug over en rechtdoor de Keppellaan in.
Deze uitlopen tot de Tusselerdijk, daar linksaf.
De Tusselerdijk volgen tot einde, daar de drukke Goorseweg linksaf op gaan.
Bij de rotonde linksaf, de Stationsweg in.
Bij de weg links, de Hanzeweg is het eindpunt van dit traject.


Weg naar station van Lochem (450 m):
De brug over het Twentekanaal over.
Daarna de weg rechts nemen en doorlopen tot station.


Einde etappe Borculo – Lochem – 12,7 kmStart etappe Lochem –  Zutphen – 19 km


Weg naar het beginpunt van de etappe (500 m):
Bij het uitlopen van het station rechtsaf gaan, de weg links naar boven volgen.
Aan het einde linksaf  en vervolgens de brug over het Twentekanaal over.
De eerste weg links nemen.


U loopt over de stuw die het Twentekanaal vanuit de Berkel voedt.
Het voet/fietspad links ingaan.
Het pad leidt over de 5e stuw in de Berkel.
Aan het einde van het pad links de staat in, deze uitlopen en de drukke staart, Julianastraat, oversteken en rechtsaf.
De Julianastraat maakt een bocht naar rechts en daar schuin naar links de Molenstraat, winkelstraat, in gaan.
Aan het einde linksaf de Molenstraat in.
Aan het einde van de Molenstraat komt u bij de kerk.
Voor de kerk rechtsaf de markt op gaan.
De markt schuin, naar links oversteken, naar de Walderstraat.
De Walderstraat tot eind uitlopen, u komt bij een bredere weg in het verlengde van de Walderstraat, de Tramstraat. Deze in gaan, dus rechtdoor.
De Tramstraat gaat over in de Larenseweg.
Na het politiekantoor aan de rechterkant, het fietspad links op gaan.
Dit fietspad blijven volgen tot aan de brug over de Berkel.
Voor de brug naar beneden gaan, rechts aanhouden naar de Berkel lopen.
Vervolgens het pad langs de Berkel, naar links, volgen.
Doorlopen tot aan de brug waar de N332 over de Berkel gaat.
Onder de brug doorgaan, let op: bukken.
Na de brug het pad langs de Berkel blijven volgen, na 1,5 km komt u bij de 4e stuw.
Het pad aan dezelfde kant blijven volgen en na ongeveer 1 km komt u bij het pontje waarmee u kunt oversteken naar de Staringkoepel.

Het pad langs de Berkel vervolgen, na 650 meter, bij een bosje linksaf.
Het pad loopt om het bosje heen gaat vervolgens langs een weitje, waar in juni veel orchideeën bloeien.
Aan het eind, bij de asfaltweg, linksaf deze opgaan.
Het zandpad rechts opgaan. Dit pad doorlopen tot een pad links.
Dit pad opgaan, maakt een bocht naar rechts.
Het pad komt uit bij een asfaltweg, daar linksaf de weg op.
Voorbij het kasteel rechtsaf de onverharde weg op.
Deze uitlopen tot voorbij een huisje aan de linkerkant, daar rechtsaf gaan.
Het pad loopt om een akker heen, gaat over een bruggetje en komt weer uit bij de Berkel. Op dit punt is de 3e stuw en een ophaalbruggetje.
Daar linksaf langs de Berkel, stuw aan de rechterkant passeren.
Het pad blijven volgen tot aan de Spitholterbrug, daar de Vordenseweg oversteken en aan dezelfde kant van de Berkel de weg vervolgen.
Doorlopen tot aan de 2e stuw, Besselink.

De 3e stuw, Besselink, verder aan dezelfde kant, linkerkant, van de Berkel doorlopen.
Dit pad uitlopen tot de 2e stuw.
Deze stuw aan dezelfde kant als u loopt passeren en naar de spoorbrug lopen.
Onder de spoorbrug door gaan .
Na de spoorbrug tussen de beek en de Berkel doorgaan en aan de rechterkant van de beek lopen tot aan een kleine stuw.
Deze overgaan en het pad langs de Berkel verder volgen.
Doorlopen tot aan het bos, daar gaat het pad naar links en komt uit op een ander pad.
Daar rechtsaf gaan.
Over dit pad doorlopen tot een pad naar rechts, dit ingaan.
Het pad maakt een bocht naar links en komt weer uit op het pad langs de Berkel.
Doorlopen tot een poel, het pad maakt een slinger om de poel en gaat verder langs de Berkel.

Aan de linkerkant ziet u huis “te Velde”.
Het pad langs de Berkel volgen tot de 1e stuw.
Daar rechtsaf de stuw over.
Doorlopen tot het heuveltje en daar linksaf.
Het pad eindigt bij de Kapperallee, deze oversteken en linksaf het fietspad op.
Daarna vrijwel direct rechtsaf het pad langs de Berkel op.
Het pad volgen tot het kerkpad, links een bruggetje.
Het kerkpad oversteken en het pad langs de Berkel blijven volgen tot voorbij het woonwagenkamp.
Voor het flatgebouw aan de rechterkant rechtsaf gaan en doorlopen tot aan de Wijnhofstraat en daar linksaf.
Einde Wijnhofstraat rechtsaf de Drinenstraat in en vrijwel meteen linksaf het fietspad op en door het tunneltje gaan.
Bij einde van fietspad linksaf, de Schimmelpennincklaan in.
Vervolgens rechtsaf de Valckstraat en meteen linksaf, na de school, het fietspad op.
Het fietspad maakt een haakse bocht naar rechts en gaat verder langs de Berkel.
Het fietspad uitlopen tot de Leeuweriksstraat , daar linksaf en direct na de brug rechtsaf de Wilhelminalaan in.
De Wilhelminalaan maakt een bocht naar links en na de kerk rechtsaf. Bij de stoplichten rechtsaf de Berkel over en de Coehoornsingel in.
Vervolgens linksaf het pad langs de Berkel op en door de boomgaard lopen, het bruggetje over. Het pad maakt een bocht naar rechts en dan naar links.
Na de eerste school linksaf en het pad volgen, maakt een bocht naar rechts.
Bij de Isendoornstraat linksaf de brug over en daarna rechtsaf de Rijkenhage op.
Onder de oude stadsmuur doorlopen tot aan het stoplicht.
Daar linksaf de Turfstraat in en daarna rechtsaf de Spoorstraat in.
Links is een poortje en daar onder doorgaan.
Ook onder het volgende poortje doorgaan en dan meteen rechtsaf het Broederenkerhof op.
Het Broederenkerkhof gaat over in de Kreijnckstraat.
Aan het einde van de Kreijnckstraat linksaf de Barlheze in.
Aan het einde van de Barlheze rechts af de Marschpoortstraat in en over de brug linksaf de Berkelkade op.
De Berkelkade maakt een bocht naar rechts en eindigt op de IJsselkade.
Hier is de stuw waar de Berkel uitmondt in de IJssel.


Weg naar het station van Zutphen (500 m):
Na de Berkelkade rechtsaf de IJsselkade op.
Deze uitlopen tot stoplichten.
De weg loopt met een vloeiende bocht naar rechts door naar het stationsplein.
Deze weg doorlopen tot aan het station aan de linkerkant.


Einde etappe  Lochem – Zutphen – 19 kmEen gedachte over “Berkelwandeling – geheel – Stroomafwaarts in Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s