Berkelwandeling – geheel – Stroomafwaarts in Duitsland

Algemeen:

In Duitsland is er, in tegenstelling met Nederland, geen pad langs de Berkel, behalve in de steden waar de Berkel door heen gaat.Verder lopen er heel weinig wegen of paden langs de Berkel. Dit betekent dat er veel verharde wegen worden gevolgd en soms ook behoorlijk drukke wegen. Dit laatste kunnen wel vermeden worden maar dat maakt de etappes aanzienlijk langer.

Ik heb er voor gekozen zo dicht mogelijk de Berkel te blijven volgen en waar mogelijk deze over te steken.Route stroomafwaarts: 
Gps bestand Berkelwandeling Duitsland – Billerbeck naar Oldekot (45,7 km) : Download (86 kB)
Routebeschrijving Berkelwandeling Duitsland Billerbeck naar Oldekot (45,7 km) : Download (38 kb)

 


Start etappe 9   Billerbeck – Coesfeld  17,1 km


 • Langs de Nottulnerstraße bij Billerbeck lig het bronbos van de Berkel, daar is ook een parkeerplaats.
 • Vanaf de parkeerplaats niet naar de Nottulnerstraße gaan maar de andere kant uit en pad naar rechts, loopt langs de Berkel opgaan.
 • Door lopen tot verharde weg, daar oversteken en het voet- fietspad aan de overkant in.
 • Eerste pad rechts in en dit pad blijven volgen, zo dicht mogelijk bij de Berkel.
 • Bij verharde weg naar rechts en dan naar links.
 • Eerste weg links nemen en direct daarna naar rechts, voet- fietspad opgaan.
 • Dit pad maakt een bocht naar rechts en komt uit op een parkeerplaats, doorlopen naar de straat.
 • Daar links af  en bij de kruising en de weg oversteken en recht doorgaan, Osterwickerstraße.
 • Deze weg volgen tot voet- fietspad links, deze ingaan en direct daarna naar rechts, voetpad achter huizen langs.
 • Dit pad komt uit op een verharde weg daar naar links, oversteken en de onverharde weg naar rechts ingaan.
 • Deze weg blijven volgen tot kruising bij fabrieksterrein, daar naar links.
 • Eerste weg naar links nemen en dan meteen weer naar links.
 • Deze weg blijven volgen, de weg komt uit, bij een groep huizen (Osthellen).
 • Daar rechtsaf, doorlopen tot aan een verharde weg rechts (ligt in verlengde van de weg waar gelopen wordt).
 • Deze weg ingaan. Doorlopen tot aan oud stationnetje. De weg maakt een bocht naar rechts, langs het spoor, dit blijven volgen.
 • Bij T-splitsing links het spoor over.
 • De verharde weg maakt een bocht naar links en de weg blijven volgen.
 • Doorlopen tot na huis aan de rechterkant en dan naar rechts.
 • De Berkel wordt overgestoken en de weg gaat omhoog.
 • Eerste weg links ingaan. Deze weg tot einde volgen. Dan naar rechts, de Osterwickerstraße.
 • Oversteken en de eerste weg naar links in. Vervolgens weer de eerste onverharde weg links.
 • De pad maakt een bocht naar rechts en bij kruising naar links gaan.
 • Deze weg blijven volgen, de weg maakt een bocht naar links, meegaan met de bocht.
 • Deze weg komt uit op de Osterwickerstraße. Daar rechtsaf.
 • Bij kruising oversteken en richting van het spoor lopen, dit blijft de Osterwickerstraße.
 • Spoor oversteken. Doorlopen tot vlak voor huizen en daar naar links een onverhard pad opgaan.
 • Dit pad maakt een bocht naar rechts. Dan linksaf de Berkel oversteken.
 • Vervolgens naar rechts de Billerbeckersstraße op.
 • Bij kruising oversteken en richting poort lopen.
 • Onder de poort doorgaan en dan meteen naar links, Schützenring.
 • Eerste weg rechts nemen, de Wiemannweg.
 • Deze komt uit op de Münsterstraße. Daar rechtsaf.
 • Eerste weg links nemen, de Bernhard von Galen straße.

Einde etappe 9 Billerbeck – Coesfeld – 8,7 km
Start etappe 8   Coesfeld – Gescher 14,4 km


 • De Bernhard von Galen Straϐe in gaan, onder de poort door.
 • Na de poort linksaf gaan, een winkelstraat, deze maak een bocht naar rechts.
 • Doorlopen tot drukke weg met stoplichten, deze oversteken en het voet- fietspad, rechtdoor, opgaan.
 • Dit pad blijven volgen, onder viaduct van spoor door, onder viaduct drukke weg door.
 • Pad, langs de Berkel blijven volgen tot aan stuw waar ook een fabriek staat, dit is buiten de bebouwde kom.
 • Daar rechtsaf de stuw over en doorlopen tot aan drukke weg Coesfeld in.
 • Daar linksaf. Tweede weg rechts in.
 • Aan het einde van de weg rechtsaf. Doorlopen tot een breed (gras)pad schuin naar links dat naar de Berkel gaat.
 • Bij de brug over de Berkel naar links en langs het huis lopen, het bos in.
 • In het bos maakt het pad een scherpe bocht naar rechts en komt uit op een kruising.
 • Daar naar rechts. Pad maakt een haakse bocht naar links door lopen tot de stuw in de Berkel.
 • Langs de boerderij lopen tot de weg, T-splitsing en daar linksaf.
 • Eerste weg links in gaan, in plaatsje Stockum.
 • Eerste weg rechts nemen. Langs boerderij en door lopen tot T-splitsing. Aan de rechterkant een krakkemikkig betonnen bruggetje. Daar links af.
 • Deze weg blijven volgen tot T-splitsing. Daar linksaf.
 • Eerste weg rechts in gaan. Aan de rechterkant van de weg staat een kerk.
 • De weg gaat over de A31 heen.
 • Tweede weg rechts ingaan. De weg maakt een haakse bocht naar links en dan een bocht naar rechts.
 • Doorlopen tot een groot complex, Haus Hall.
 • Daar linksaf het complex opgaan. Bij T-splitsing links af en dan rechtsaf, brede weg.
 • Doorlopen tot brug over de Berkel.
 • Voor de brug rechtsaf gaan, Berkel aan de linkerkant.
 • Dit pad blijven volgen tot na het viaduct.
 • Onder de brug doorgaan en naar rechts omhoog het talud op.
 • De brug over de Berkel overgaan, Gescher in. Eerste pad rechts ingaan.
 • Langs de watertjes blijven lopen, huizen aan de linkerkant tot dat het uitkomt op een verharde weg.
 • Deze oversteken en het pad aan de overkant op, Dit pad maakt een lange bocht naar rechts en komt uit op een verharde weg. Dit is het eindpunt van deze etappe.

Einde etappe 8   Coesfeld – Gescher 14,4 km
Start etappe 7   Gescher – Stadlohn 11,2 km • Rechtsaf gaan de brug over de Berkel over.
 • Bij de eerste weg naar rechts oversteken en linksaf het smalle voet-fietspad op. (ligt in verlengende van eerste weg rechts).
 • Dit pad komt na bos en watertjes uit op een brede onverharde weg, daar rechts af.
 • Deze onverharde weg maakt een haakse bocht naar links (rechts een hek) en komt uit op een verharde weg, daar recht doorgaan.
 • Deze weg maakt eerst een haakse bocht naar rechts en daarna een haakse bocht naar links.
 • Bij de T-splitsing naar rechts, een grotere verharde weg.
 • Eerste weg links ingaan, dit is een bijna 2 km lange rechte weg.
 • Deze weg komt uit op een T-splitsing en daar rechtsaf het fietspad op.
 • Eerste weg naar links ingaan. Deze weg maakt een bocht naar rechts maar recht doorgaan de onverharde weg op.
 • De onverharde weg gaat over in een verharde weg (Hecke) en weer recht doorgaan.
 • Deze weg blijven volgen tot T-splitsing, daar linksaf, de  Düster Stegge op.
 • Deze weg blijven volgen tot aan een brug over de Berkel.
 • De kruisende weg oversteken en rechtdoor het voet- fietspad op.
 • Dit voet- fietspad komt uit op een verharde weg. Deze weg langs de Berkel blijven volgen.
 • Na de stuw in de Berkel, op T-splitsing is het eindpunt van deze etappe.

Einde etappe 7  Gescher – Stadlohn 11,2 km
Start etappe 6   Stadlohn – Vreden – 10,1 km


 • Bij de stuw de weg stroomafwaarts volgen en dan rechts. De weg komt uit op een drukke straat, die schuin naar links over steken en het fietspad op gaan.
 • Dit fietspad tot einde blijven volgen en dan rechtsaf. Daarna vierde weg linksaf.
 • Bij het huis het pad naar beneden volgen en de brug over de Berkel over gaan. Het pad oor het weiland volgen en aan het eind rechtsaf.
 • Het pad langs de weilanden tot eind blijven volgen en dan linksaf, een pad tussen huizen door. Aan het einde van het pad rechtsaf.
 • Deze weg, gaat de stad uit en het veld in, blijven volgen. Op T-splitsing rechtsaf.
 • De weg gaat van verharde weg over in een bospad, bij andere bospaden links aan houden. Bij kruising met ander paden links aanhouden.
 • Het bospad blijven volgen, het komt uit op een boeren erf.
 • Na de schuur aan de rechterkant, rechtsaf het bos weer in. Dit pad blijven volgen, gaat over de Berkel en dan iets omhoog.
 • Dan het eerste pad links ingaan. Dit pad volgen, zijpaden negeren. Het pad komt uit bij een open ruimte.
 • Het pad volgen tot bij een oude eik met een kapelletje. Daar linksaf. Het pad loopt door het bos en links is het overstroomgebied van de Berkel te zien. Aan het eind van het pad rechtsaf.
 • Dit pad komt uit op een parkeerterrein in het bos en gaar dan over in een verharde weg. De weg volgen en zijwegen negeren.
 • De weg komt samen met een andere, bijna parallel lopende weg. Daar rechtdoor gaan.
 • Na tweede weg rechts linksaf gaan, een onverhard pad op. Dit pad maakt eerst een haakse bocht naar links, dan een haakse bocht naar rechts en vervolgens weer een haakse bocht naar rechts en gaat onder een viaduct door.
 • Het fietspad langs de Berkel tot einde volgen. Bij drukke weg linksaf gaan brug over de Berkel over.
 • Bij de tweede weg rechts oversteken en die weg in gaan. Dit is de Up de Hacke.
 • Bij het tankstation eindigt de zesde etappe.Einde etappe 7   Stadlohn – Vreden – 10,1 kmStart etappe 6   Vreden – Wennewick 11,9 km


 • Vanaf het parkeerterrein gezien linksaf, daarna direct rechtsaf en door lopen tot de rotonde. Op de rotonde rechtsaf.
 • De brug overgaan en linksaf het (fiets)pad langs de Berkel ingaan.
 • Bij de brug over de Berkel linksaf en dan meteen rechtsaf langs de Berkel verder gaan.
 • Bij de verharde weg de stad in rechtsaf de brug over en meteen daarna linksaf het (fiets)pad langs de Berkel op gaan.
 • Op dit pad langs de Berkel doorgaan tot er rechtsaf een pad is die leidt naar een trap omhoog. Dit pad in gaan en de trap op lopen. Daar linksaf het pad naar de begraafplaats in gaan. Langs het hek van de begraafplaats lopen en aan het einde rechtsaf.
 • Dit uitlopen tot de verharde, drukke weg. Deze oversteken en rechtdoor gaan.
 • Aan het eind maakt de weg een haakse bocht naar links, daar linksaf.
 • Aan eind van de weg rechtsaf en een onverhard (fiets)pad op gaan.
 • Dit pad zigzagt naar een geasfalteerde weg. Daar rechtsaf.
 • Over het fietspad naar de rotonde gaan en daar linksaf over het fietspad.
 • De eerste weg links ingaan, deze weg volgen tot de eerste weg links af ingaan.
 • Aan het einde van de weg rechtsaf. Deze weg vervolgen. De weg maakt, bij een boerderij, een haakse bocht naar rechts.
 • Aan het einde weg linksaf gaan en na de brug over de Berkel linksaf.
 • In het dorp Ellewick het onverharde pad, aan de rechterkant, tussen de huizen in gaan.
 • Dit pad maakt een haakse bocht naar links en komt uit op een verharde weg. Daar rechtsaf.
 • Deze weg vervolgen tot buiten het dorp en dan linksaf tot de regionale weg. Daar rechtsaf het fietspad op.
 • Deze weg maakt een bocht naar rechts, daar linksaf een lokale weg op. De weg maakt een bocht naar rechts. Alle zijwegen negeren.
 • Deze weg maakt een bocht naar rechts en gaat dan de Berkel over.
 • Aan het einde van de weg linksaf en de grens over steken.
 • Dit is het einde van dit traject.

Einde etappe 6   Vreden – Wennewick 11,9 km


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s