Het virtuele herbarium 610 – Geelhartje

AlgemeenDe plant komt in Nederland alleen in de duinen nog algemeen voor.
Geelhartje groeit op open plaatsen op matig voedselarme, vochtige, kalkhoudende grond en is te vinden
in vennen o.i.v. kalkrijke kwel, noord hellingen in de duinen, duinvalleien en op de mergel in Limburg
Nederlandse naamGeelhartje
Latijnse naamLinum cartharticum
familie NederlandsVlasfamilie
familie LatijnLinaceae
kleurwit
bloeitijdjuni – augustus
hoogte5 – 20 cm
soortkruidachtig – éénjarig of tweejarig
standplaatszon
bloembijscherm – stervormig – vijftallig
bladverspreidstaand of rozet – langwerpig – rand gaaf – 1-nervig
bijzonderheden
De foto’s zijn in augustus in de Vogezen, Frankrijk, gemaakt.

Het virtuele herbarium 609 – Vlasbekje

AlgemeenHet vlasbekje is in Nederland algemeen voorkomend en houdt van open, droge plaatsen op minerale
niet te voedselarme grond.
De plant is op veel plaatsen te vinden van in het gras tot tussen straatstenen, van rivierduinen
tot industrieterreinen.
Nederlandse naamVlasbekje
Latijnse naamLinaria vulgaris
familie NederlandsWeegbreefamilie
familie LatijnPlantaginaceae
kleurgeel
bloeitijdjuni – november
hoogte 30 – 90 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszon
bloemtros – lipbloem en/of gespoord
bladverspreidstaand – lijn- tot lintvormig – rand gaaf – 1-nervig
bijzonderheden De plant is ook wel bekend als vlasleeuwenbekje

De foto’s zijn in 2021 in omgeving van Gorssel gemaakt.

Het virtuele herbarium 608 – Zandhaver

AlgemeenLangs de Noordzeekust is de plant vrij algemeen verder zeldzaam. De plant groeit op droog
een kalkhoudend zand daar waar open plekken blijven bestaan.
Nederlandse naamZandhaver
Latijnse naamLeymus arenarius
familie NederlandsGrassenfamilie
familie LatijnPoaceae
kleurgroen
bloeitijdmei – juli
hoogte 60 – 150 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatsZon
bloemaar – grasbloem
bladin twee rijen – lijn tot lintvormig – rand gaaf – parallelnervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juni 2020 in de Ravenswaarden, Gorssel, langs de IJssel gemaakt.