Sleepbootje

Of het nostalgie is of gewoon een herinnering aan een tijd die al lang voorbij is, weet ik niet. Het zal wel iets daar tussen in zijn.
In ieder geval doet me dit sleepbootje me denken aan de tijd dat nog niet iedere aak een eigen voortstuwing had. In zo’n geval was er een klein sleepbootje dat die aak voor zich uit duwde, een duwboot avant la lettre, of achter zich aan zeulde over rivieren en door kanalen.

Beukenheg

Recht van de rij beuken op de foto liggen wat akkertjes waarop wat gewassen zoals, gerst, rogge, boekweit e.d. worden verbouwd. Deze akkertjes werden, toen ik daar was, net geploegd door een wat oudere boer met een grote tractor. Hij stopte net en stapte uit en toen sprak ik hem aan en zei dat het mij dan toch leuk leek dat de oude akkertjes met paard werden geploegd.

Nou dat had hij wel eens laten doen door een vereniging die daar bekwaam in was. Maar zei hij, ik moest het weer over doen met de tractor, het is nog niet zo eenvoudig dat ploegen met een paard, en zeker in deze grond niet. Daarom heb ik bewondering voor degen die lang gelden hier een bestaan heeft proberen op te bouwen.

De akkertjes en die er nu nog liggen zijn restanten uit het verleden die levend wordt gehouden door ze elk jaar weer in ploegen, te eggen en in te zaaien, en als bijvangst wat voer voor de wilde dieren van de Gorsselse hei.

De boerderij die er gestaan heeft is weg, gesloopt, maar de restanten van de beukenheg bij de boerderij is er nog, het rijtje beuken achter het bankje. e zijn wel ietwat gegroeid.

Een school in de buurt had beloofd een bord te maken waarop de geschiedenis van deze plek verteld wordt, maar dat is geloof ik ook weer geschiedenis geworden, zuchtte de boer.

.

Vezelay

Gezien vanuit St. Père

Het benedictijnenklooster van Vezelay ligt nogal dominant op een top in de noordelijke Morvan. Een plaats met een nogal indrukwekkende kerkelijke geschiedenis . Het is de startplaats van 4 verschillende kruistochten geweest. De tweede kruistocht, gepredikt door Bernard van Clairvaux, is rampzalig verlopen. Overigens zijn alle kruistochten rampzalig verlopen, doelen worden niet bereikt of kosten zoveel mensenlevens dat het niet de moeite waard geweest is. Daarbij hebben wij ons met de kruistochten, een christelijke jihad, niet geliefd gemaakt in die regio.

Wie meer wil weten over de de geschiedenis van Vezelay kijkt op de wikipagina van Vezelay.

Het klooster in Vezelay is ook een belangrijke startplaats voor de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

Gezien vanuit St. Père

Bult van Ketjen

IJssel, Zutphen

Links op de fot is een verhoging te zien, mat daarop platanen en … een kanon. Dit is een onderdeel van de verdedigingswerken van Zutphen. In de 19e eeuw had de houthandelaar Ketjen daar een villa en sindsdien heet dit punt in Zutphen “De bult van Ketjen”

De eigenlijke naam is Borgonjebolwerk en het was een onderdeel is van het 15e-eeuwse verdedigingswerk tegen de Bourgondiërs.