Het virtuele herbarium 623 – Klavervreter

AlgemeenDe plant is zeldzaam in Nederland en komt vooral voor in Zeeland en Zuid-Limburg.
Klavervreter is een parasitaire plant die groeit, liefst, op rode klaver en houdt van een
matig droge, matig voedselrijke, kalkhoudende grond .
Nederlandse naamKlavervreter
Latijnse naamOrobanche minor
familie NederlandsBremraapfamilie
familie LatijnOrobanchaceae
kleurwit, geel, rood of roze
bloeitijdjuni – augustus
hoogte10 – 60 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszon
bloemaarvormige tros – lipbloem
bladverspreidstaand – schubvormig – rand gaaf – geen nerf
bijzonderheden De foto’s zijn in juni 2019 in Bretagne gemaakt.

Het virtuele herbarium 622 – Moeraswederik

AlgemeenIn Nederland is de plant vrij algemeen en groeit op natte, matig voedselrijke, zwak zure,
meestal venige grond en in stilstaand of langzaam stromend water en is te vinden in
veenputten, veenmoerassen, duinplassen, drijftillen en trilvenen.
Nederlandse naamMoeraswederik
Latijnse naamLysimachia thyrisflora
familie NederlandsSleutelbloemfamilie
familie LatijnPrimulaceae
kleurgeel
bloeitijdmei – juli
hoogte30 – 60 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszonnig
bloemaarvormige tros – klok- of stervormig – 6-tallig
bladtegenoverstaand – lancetvormig – rand gaaf – veernervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juni 2014 op de Empese en Tondense hei gemaakt.

Het virtuele herbarium 621 – Penningkruid

AlgemeenHet penningkruid komt in Nederland algemeen voor en groeit op vochtige tot natte, voedselrijke,
niet zure, grond en is te vinden langs spoordijken, in bermen met een laagblijvende grasmat,
weiland, natte plekken in lichte loofbossen, moerasbossen, op zandige oevers van bosbeken en
uiterwaarden.
Nederlandse naamPenningkruid
Latijnse naamLysimachia nummularia
familie NederlandsSleutelbloemfamilie
familie LatijnPrimulaceae
kleurgeel
bloeitijdjuni – augustus
hoogte5 – 15 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszon – halfschaduw
bloemgesteeld alleenstaand – stervormig 4 of 5-tallig
bladin twee rijen – rond -rand gaaf – veernervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juni 2022 in de uiterwaarden bij Deventer gemaakt.

Het virtuele herbarium 620 – Wolfspoot

AlgemeenDe wolfspoot komt algemeen in Nederland voor en groeit op een natte , stikstofrijke en niet te zware grond.
Omdat de plant licht zout tolerant is vind je de wolfspoot ook in duinvalleien en langs duinplassen.
Nederlandse naamWolfspoot
Latijnse naamLycopus europeus
familie NederlandsLipbloemfamilie
familie LatijnLamiaceae
kleurwit
bloeitijdjuni – augustus
hoogte30 – 90 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszon – halfschaduw
bloembundel of krans – lipbloem
bladkruisgewijs tegenoverstaand, langwerpig – rand getand – veernervig
bijzonderheden De foto’s zijn juli 2021 op de Gorsselse hei gemaakt.

Het virtuele herbarium 619 – Bosgeelster

AlgemeenDe plant is zeldzaam en is te vinden op de Hondsrug in Drenthe, in het uiterste
oosten van het land, in Zuid-Limburg en in de Hollandse duinen en in parken.
De plant groeit vrij droge tot vrij vochtige, matig voedselrijke , liefst vrij kalkrijke zandgrond.
Ook op regelmatig kortstondig overstroomde plekken.
Bosgeelster is kan je vinden in vrij droge voedselrijke bossen, parkbossen, struwelen, beschaduwde bermen, boomgaarden, oeverwallen van beken, bronhellingen, en grasland.
Nederlandse naamBosgeelster
Latijnse naamGagea lutea
familie NederlandsLeliefamilie
familie LatijnLiliaceae
kleurgeel
bloeitijdmaart – mei
hoogte10 – 30 cm
soortbolgewas
standplaatszon – halfschaduw
bloemgesteeld alleenstaand of schermvormige tros – stervormig – zestallig
bladverspreidstaand lancet of lijn- tot lintvormig – rand gaaf – parallelnervig
bijzonderheden De foto’s zijn in april 2023 bij de Boompjeswal in Zutphen in gemaakt.