Het virtuele herbarium 527 – Eénarig wollegras

AlgemeenEénarig wollegras is een plant van het hoogveen. In Drenthe is de plant plaatselijk vrij algemeen
en zeldzaam Twente, Achterhoek en in Noord-Brabant.
De plant groeit op een natte, voedselarme en zure grond en is te vinden in moerassen, vooral op de flanken en toppen van hoogveenbulten of drijvende veenmosbulten, en langs vennen.
Nederlandse naamEénarig wollegras
Latijnse naamEriophorum vaginatum
familie NederlandsCypergrassenfamilie
familie LatijnCyperaceae
kleurgroenbruin – vrucht witte pluis
bloeitijdmaart – mei
hoogte30 – 60 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszonnig
bloemaar – grasbloem
bladin drie rijen – lijn tot lintvormig – rand gaaf – parallelnervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juli 2016 op de Lofoten, Noorwegen, gemaakt.

Het virtuele herbarium 526 – Reuzenpaardestaart

AlgemeenIn Nederland is de plan zeldzaam en komt het meest voor n Zuid-Limburg.
De plant groeit op licht beschaduwde plaatsen met vochtige tot natte, voedselrijke grond, met horizontaal bewegend
grondwater en is te vinden in natte bossen en beschaduwde bronhellingen en in door kwel beïnvloed grasland en op pas
drooggevallen zandplaten.
Nederlandse naamReuzenpaardenstaart
Latijnse naamEquisetum telmateia
familie NederlandsPaardenstaartfamilie
familie LatijnEquisetaceae
kleursporen
bloeitijdmaart – mei
hoogte30 – 180 cm
soortkruidachtig – vast
standplaatshalfschaduw – schaduw
bloemsporen
bladkransstandig – schubvormig – rand gaaf – 1-nervig
bijzonderheden De foto’s zijn in mei 2016 in midden Zweden gemaakt gemaakt.

Het virtuele herbarium 525 – Canadese fijnstraal

AlgemeenDe plant komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is hier verwilderd.
Deze fijnstraal groeit op droge, matig voedselrijke, omgewerkte of braakliggende
grond en is echt een pioniersplant en is eigenlijk overal te vinden.
Nederlandse naamCanadese fijnstraal
Latijnse naamErigeron canadensis
familie NederlandsComposietenfamilie
familie LatijnAsteraceae
kleurwit
bloeitijdjuli – november
hoogte20 – 100 cm
soortkruidachtig – éénjarig
standplaatszonnig
bloemhoofdje – buis- of lintvormig
bladverspreidstaand – lancetvormig – rand gaaf of getand – 1-nervig
bijzonderheden De foto’s zijn in september 2021 op de Gorsselse Hei gemaakt .

Het virtuele herbarium 524 – Rode dophei

AlgemeenRode dophei is zeer zeldzaam in Nederland en en komt op enkele plaatsen in Limburg voor.
De plant groeit op hoge zandgronden op een tamelijk humusarme leem of zandgrond.
Nederlandse naamRode dophei
Latijnse naamErica cinerea
familie NederlandsHeifamilie
familie LatijnEricaceae
kleurdiep roodpaars
bloeitijdjuni – september
hoogte20 – 60 cm
soortheester – vast
standplaatszon
bloemtros – klokvormig
bladkransstandig – naaldvormig – rand gaaf – 1-nervig
bijzonderheden De bladeren van de rode dophei zijn diepgroen gekleurd.

De foto’s zijn in juli 2007 in het Centraal Massief, Frankrijk, gemaakt.

Het virtuele herbarium 523 – Bospaardenstaart

AlgemeenIn Nederland is de plant zeldzaam en is in het oosten van het land te vinden.
Bospaardenstaart groeit in zowel loof als naaldbossen, in houtwallen en langs
beschaduwde slootkanten en bij bronnen of beekdalen. De plant houdt van een
kalkarme enigszins zure grond.
Nederlandse naamBospaardenstaart
Latijnse naamEquisetum sylvaticum
familie NederlandsPaardenstaartfamilie
familie LatijnEquisetaceae
kleurbruin
bloeitijdapril juni
hoogte15 – 75 cm
soortkruidachtig – éénjarig
standplaatshalfschaduw – schaduw
bloemalleenstaand – paardenstaartbloem – sporen
bladkransstandig – schubvormig – rand gaaf – 1-nervig
bijzonderheden De foto’s zijn mei 2008 in de Achterhoek gemaakt.