Het virtuele herbarium 580 – Saffloer

Algemeen
Nederlandse naamSaffloer
Latijnse naamCarthamus tinctoria
familie NederlandsComposietenfamilie
familie LatijnAsteraceae
kleurgeel, uitgebloeid diep roodoranje
bloeitijdjuli – augustus
hoogte80 -120 cm
soortkruidachtig – éénjarig
standplaatszon
bloemalleenstaand – buisbloem
bladverspreidstaand – lancetvormig – rand gegolfd met stekels – veernervig
bijzonderheden De foto’s zijn in augustus 2022 op een verwaarloosde akker bij Eefde gemaakt.

Het virtuele herbarium 579 – Pilzegge

AlgemeenIn Nederland is de plant vrij algemeen en en is te vinden in het zuid- en middenoosten van het land.
In de duinen is de plant zeldzaam.
Pilzegge groeit op droge voedsel en kalkarme. zure bodems en is te vinden op heides, schrale graslanden,
kapvlakten en lichte bossen.
Nederlandse naamPilzegge
Latijnse naamCarex pilulifera
familie NederlandsCypergrassenfamilie
familie LatijnCyperaceae
kleurbruin – groen
bloeitijdapril – mei
hoogte10 – 40 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszon
bloemin aar – zeggebloem
bladin drie rijen – lijn tot lintvormig – rand gaaf – parallelnervig
bijzonderheden De vruchten van de pilzegge lijken op pillen, vandaar de naam.

De foto’s zijn in mei 2022 op de Gorsselse heide gemaakt.

Het virtuele herbarium 578 – Dwergzegge

AlgemeenDe plant is in Nederland vrij zeldzaam en komt voor in zeeduinen, in moerassen, afgravingen, waterkanten, heide en langs bospaden en groeit op vochtige bodem die zand, leem en veen bevat.
Nederlandse naamDwergzegge
Latijnse naamCarex oederi
familie NederlandsCypergrassenfamilie
familie LatijnCyperaceae
kleurgroen
bloeitijdmei – juli
hoogte1 – 30 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszon
bloemin een aar
bladin drie rijen – lijn tot lintvormig – rand gaaf – parallelnervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juni 20222 op de Gorsselse heide gemaakt.

Het virtuele herbarium 577 – Stomphoekig sterrenkroos

AlgemeenHet stomphoekig sterrenkroos bereikt in Nederland de noordgrens.
In Nederland is de plant in de kustprovincies vrij algemeen en zeldzaam in de rivier en beekdalen.
Deze waterplant houdt van zwak stromend, zoet tot brak water dat voedselrijk en niet zuur is.
Ook kan deze plant er tegen als de standplaats tijdelijk droogvalt
Nederlandse naamStomphoekig sterrenkroos
Latijnse naamCallitriche obtusangula
familie NederlandsWeegbreefamilie
familie LatijnPlantaginaceae
kleurgroen
bloeitijdapril – november
hoogte5 – 60 cm
soortkruidachtig – overblijvend – waterplant
standplaatszon – schaduw
bloemgesteeld alleenstaand – gereduceerde bloembladeren
bladtegenoverstaand of rozet – lijn tot lintvormig en/of spatelvormig – rand gaaf – kromnervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juli 2022 op landgoed Dorth gemaakt.

Het virtuele herbarium 576 – Duinriet

AlgemeenDeze plant komt overal in Europa en Azië voor en is ook te vinden in Oost en Zuid-Afrika.
De plant groeit op een zandige, voedselarme grond maar het gras profiteert van de stikstof en is daardoor op steeds meer plaatsen te vinden. In de duinen leidt het tot vergrassing.
Nederlandse naamDuinriet
Latijnse naamCalamagrostis epigejos
familie NederlandsGrassenfamilie
familie LatijnPoaceae
kleurbruin en/of paars
bloeitijdjuni – augustus
hoogte60 – 200 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszon
bloempluim – grasbloem
bladin twee rijen – lijn tot lintvormig – rand gaaf – parallelnervig
bijzonderheden Het duinriet bevat veel kiezelzuur en is daarom ongeschikt als veevoer.

De foto’s zijn in juli 2022 in omgeving Oegstgeest gemaakt.