Het virtuele herbarium 526 – Reuzenpaardestaart

AlgemeenIn Nederland is de plan zeldzaam en komt het meest voor n Zuid-Limburg.
De plant groeit op licht beschaduwde plaatsen met vochtige tot natte, voedselrijke grond, met horizontaal bewegend
grondwater en is te vinden in natte bossen en beschaduwde bronhellingen en in door kwel beïnvloed grasland en op pas
drooggevallen zandplaten.
Nederlandse naamReuzenpaardenstaart
Latijnse naamEquisetum telmateia
familie NederlandsPaardenstaartfamilie
familie LatijnEquisetaceae
kleursporen
bloeitijdmaart – mei
hoogte30 – 180 cm
soortkruidachtig – vast
standplaatshalfschaduw – schaduw
bloemsporen
bladkransstandig – schubvormig – rand gaaf – 1-nervig
bijzonderheden De foto’s zijn in mei 2016 in midden Zweden gemaakt gemaakt.

Het virtuele herbarium 523 – Bospaardenstaart

AlgemeenIn Nederland is de plant zeldzaam en is in het oosten van het land te vinden.
Bospaardenstaart groeit in zowel loof als naaldbossen, in houtwallen en langs
beschaduwde slootkanten en bij bronnen of beekdalen. De plant houdt van een
kalkarme enigszins zure grond.
Nederlandse naamBospaardenstaart
Latijnse naamEquisetum sylvaticum
familie NederlandsPaardenstaartfamilie
familie LatijnEquisetaceae
kleurbruin
bloeitijdapril juni
hoogte15 – 75 cm
soortkruidachtig – éénjarig
standplaatshalfschaduw – schaduw
bloemalleenstaand – paardenstaartbloem – sporen
bladkransstandig – schubvormig – rand gaaf – 1-nervig
bijzonderheden De foto’s zijn mei 2008 in de Achterhoek gemaakt.

Het viruele herbarium 189 – Holpijp

holpijp_201506146
holpijp_201506145
holpijp_201506143
holpijp_201506141
holpijp_201506142
Algemeen In Nederland komt holpijp vrij algemeen voor maar in Friesland, Noord-Groningen en Zeeland niet.
De plant groeit in ondiep zoet water van sloten,vennen,moeras of broekbos en heeft graag een matig
voedselrijke omgeving
Naam Nederlands Holpijp
familie Nederlands Paardenstaartfamilie
familie Latijn Equisetaceae
naam Latijn Equisetum fluviatile
kleur bruin
bloeitijd mei – juli
hoogte 30 – 100 cm
soort vast – kruidachtig
standplaats zon – schaduw
bloem sporangia
blad kransstandig – schubvormig – gaaf -1-nervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juni 2015 in Zweden gemaakt.