Het virtuele herbarium 496 – Moeraskruiskruid

AlgemeenIn het rivierengebied vrij algemeen net als de aangrenzende gebieden tot langs de kust van het IJsselmeer en
het Haringvliet. Vrij zeldzaam in beekdalen in Noord-Brabant, Twente en Gelderland.
Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.
De plant groeit op natte, voedselrijke en slibrijke grond en komt voor langs waterkanten en in ruigten , in moerassen
en grasland, in en bij moerasbossen in uiterwaarden.
Nederlandse naamMoeraskruiskruid
Latijnse naamJacobaea paludosa
familie NederlandsComposietenfamilie
familie LatijnAsteraceae
kleurgeel
bloeitijdjuni – augustus
hoogte60 – 180 cm cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszonnig
bloemhoofdje – buis of lintvormig
bladverspreidstaand – lancetvormig – rand gezaagd of getand – veernervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juni 2020 in de Duursche Waarden bij Wijhe gemaakt.

Sleepbootje

Of het nostalgie is of gewoon een herinnering aan een tijd die al lang voorbij is, weet ik niet. Het zal wel iets daar tussen in zijn.
In ieder geval doet me dit sleepbootje me denken aan de tijd dat nog niet iedere aak een eigen voortstuwing had. In zo’n geval was er een klein sleepbootje dat die aak voor zich uit duwde, een duwboot avant la lettre, of achter zich aan zeulde over rivieren en door kanalen.

Het virtuele herbarium 495 – Duinkruiskruid

AlgemeenDuinkruiskruid is algemeen in de duinen van Den Haag tot Den Helder en op de Waddeneilanden. Elders zeldzaam tot
zeer zeldzaam.
De plant groeit op grazige plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke grond
en is te vinden zeeduinen en in grasland, langs bermen en zandpaden, op braakliggende grond en akker.
Nederlandse naamDuinkruiskruid
Latijnse naamJacobaea vulgaris subsp. dunensis
familie NederlandsComposietenfamilie
familie LatijnAsteraceae
kleurgeel
bloeitijdjuni – oktober
hoogte30 – 90 cm
soortkruidachtig – éénjarig
standplaatszonnig
bloemschermvormige pluimen – buisvormig
bladverspreidstaand – veervormig ingesneden – rand gaaf – veernervig
bijzonderheden Het Duinkruiskruid is een ondersoort van het bekende Jakobskruiskruid, het verschil tussen beide soorten is
dat het duinkruiskruid minder hoog kan worden en bij het duinkruiskruid ontbreken de lintbloemen.

De foto’s zijn in juni 2020 op de Gorsselse heide gemaakt.

Het virtuele herbarium 494 – Gele lis

AlgemeenIn Nederland is de plant algemeen en groeit op een natte en voedselrijke grond, of in ondiep voedselrijk, stilstaand of zwak stromend, zoet water en is te vinden in moerassen en langs waterkanten, in grasland en duinvalleien.
Nederlandse naamGele lis
Latijnse naamIris pseudacorus
familie NederlandsLissenfamilie
familie LatijnIridaceae
kleurgeel
bloeitijdmei – juli
hoogte40 – 120 cm
soortkruidachtig -vast
standplaatszonnig
bloemongesteeld alleenstaand – buis of stervormig – 3 of 6- tallig
bladin twee rijen – zwaardvormig – rand gaaf – parallelnervig
bijzonderheden De foto’s zijn in juli in verschillende jaren en op verschillende plekken gemaakt.