Het virtuele herbarium 440 – Tuinwolfsmelk

Algemeen De plant is in Nederland algemeen maar in het oosten en op de Veluwe minder algemeen.De tuinwolfsmelk groeit op open plaatsen en een matig vochtige, voedselrijke e humusrijke grond, en is te vinden in heggen, tuinen en moestuinen, op akkers en omgewerkte grond, en ook tussen straatstenen. Naam Nederlands Tuinwolfsmelk Latijnse naam Euphorbia peplus… Lees meer Het virtuele herbarium 440 – Tuinwolfsmelk