Kunst

Kunst moet iets met je doen, je iets laten voelen, je laten nadenken en misschien nog veel meer.
In bovenstaand geval zag ik niet een verzameling oude naaimachines maar mijn verbeelding ging aan de haal met een (misschien wel) 8 cilinder vliegtuigmotor.
Je weet weel zo’n eentje waar een propeller bij hoort.

Gezien in Ars Aemula Naturae te Leiden

Het virtuele herbarium 597 – Aardpeer

AlgemeenDeze plant komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is aan begin van de 20e eeuw ingeburgerd.
De aardpeer groeit op een vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke grond en is te vinden op ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte grond, oever ruigten en rivieroevers.
Nederlandse naamAardpeer
Latijnse naamHelianthus tuberosus
familie Nederlandscomposietenfamilie
familie LatijnAsteraceae
kleurgeel
bloeitijdseptember – november
hoogte120 – 250 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatszonnig
bloemgesteeld alleenstaand of tros – stervormig – lint en buisbloem
bladtegenoverstaand – eirond – rand sterk gezaagd – veernervig
bijzonderheden De foto’s zijn in september in de uiterwaard bij Eefde gemaakt.

Het virtuele herbarium 596 – Smalle stekelvaren

AlgemeenDeze varen is algemeen in Nederland en groeit in vochtige loof- en naaldbossen en
groeit aan beschaduwde beek en greppelkanten, soms op muren en in moerassen.
Nederlandse naamSmalle stekelvaren
Latijnse naamDryopteris carthusiana
familie NederlandsNiervarenfamilie
familie LatijnDryopteridaceae
kleursporen
sporuleertjuli – september
hoogte30 – 80 cm
soortkruidachtig – overblijvend
standplaatsschaduw
bloemsporen
bladrozet – dubbel geveerd – rand gezaagd of getand – veernervig
bijzonderheden De foto’s zijn in oktober 2022 de bossen van Joppe gemaakt.