Ladders en een poepdoos

Het was weer vrijwilligersdag in de moestuin en boomgaard van het Huis Velhorst. De deel/schuur–deuren stonden open zodat ik met de kamer een kijkje kon nemen. Wel leuk al die ladders op de achterwand opgehangen.

Bij verder inzoomen was de blauwe door op de achterwand beter te zien. Het is een poepdoos. Ja wat moet ik daar nou van denken. Ik ben niet naar binnen gelopen om het te controleren maar ik denk dat boven die doos, ergens op een balk, een nest is van boerenzwaluwen en dan is het handig om er iets onder te plaatsen wil niet al de zooi op de vloer hebben.

Ook leuk om te zien is of de ladders wel in de goede rangorde opgehangen zijn, zie plaatje onder de poepdoos.

Wandeling Almen – Velhorst – Ehze

De wandeling gaat over onverharde wegen of paden met hier en daar een stukje verharde weg.
De start is bij het hotel “De hoofdige Boer” in Almen. en gaat door Almen, langs de Berkel naar het landgoed de Velhorst, over het landgoed Ehze en langs het Twentekanaal terug.

De lengte van de wandeling is ongeveer 6,1 km.
De lengte van de wandeling is 6,1 km.

GPS wandeling Almen – Velhorst – Ehze: Download
Route beschrijving wandeling Almen – Velhorst _ Ehze: Download

Route:

De wandeling begint bij hotel “De Hoofdige Boer” aan de Dorpsstraat in Almen..

 • De weg tegen over het hotel, de Staringweg, in gaan, rechtsaf de Blauwe Dijk in.
 • Voordat de Blauwe Dijk een bocht naar links maakt het hekje door aan de rechterkant.
 • Het pad blijven volgen, slingert naar links en rechts en komt uit op een verharde weg, de Bakkersteeg. Daar rechtsaf.
 • Aan het eind van de Bakkersteeg linksaf het pad links van de asfaltweg, de Dorpsstraat, langs deze weg in gaan, ligt boven en parallel aan de asfaltweg.
 • Bij het einde van het pad de verharde weg oversteken, over de brug over de Berkel gaan en dan linksaf het pad langs de Berkel nemen.
 • Dit pad uitlopen tot aan het ophaalbruggetje bij het landgoed de Velhorst.
 • Linksaf het bruggetje over en dan rechtsaf het fietspad op. Dit pad gaat naar links, dan naar rechts en vervolgens weer naar links.
 • Aan het einde van het weiland aan de rechterkant, rechtsaf het hek ingaan van het hotel de Ehze, pad tussen hoge bomen.
 • Dit pad uitlopen, gaat over in een verharde weg en maakt een haakse bocht naar links (pad loopt om het hotel heen.
 • Bij het einde, komt uit op een geasfalteerde weg, de weg en de aan de andere kant van de weg liggend parkeerterrein oversteken en de verharde weg naar recht ingaan.
 • De verharde weg maakt een bocht naar links, daar recht doorgaan de zandweg op, richting het Twentekanaal.
 • Bij het Twentekanaal linksaf, de zandweg langs het kanaal maakt een slinger en daarna het tweede pad links ingaan, dit is de Blauwe Dijk.
 • De Blauwe Dijk blijven volgen, Almen in en in Almen linksaf de Staringstraat in die weer naar het hotel “De Hoofdige Boer” leidt
 • Daar is het eindpunt van de wandeling.


De wandeling is en de foto’s zijn op 22 april 2012 gemaakt

Wandeling Velhorst – Groote Veld

 

De wandeling gaat door het open landschap langs de Berkel, door de bossen van Velhorst, door het Kienveen, over het Groote Veld en door de bossen van het landgoed de Walïen.
De wandeling gaat voornamelijk over onverharde wegen en paden.
In de winter en in natte periodes is het verstandig waterdicht, hoog schoeisel aan te trekken want het pad langs de Bolksbeek kan er nat zijn, zie ook een van de foto’s.

De lengte van de wandeling is 16,8 km km.Almen

Ophaalbruggetje bij de Velhorst

Het kienveen


De lengte van de wandeling is 16,8 km.

GPS wandeling Velhorst – Groote Veld: Download
Beschrijving wandeling Velhorst – Groote Veld: Openen
Route:

 • De start is bij Hotel – Restaurant De Hoofdige Boer in Almen.
 • Ga de Staringweg in, tegenover het hotel, en loop langs de theetuin van het hotel.
 • Ga rechtsaf de Blauwedijk in en neem het voetpad rechts, door het hekje.
 • Loop dit kronkelende pad af, dit komt uit op een verharde weg, de Bakkersteeg, loop die uit.
 • Ga dan rechtsaf, dit is nog steeds de Bakkersteeg.
 • Deze weg komt uit op de Dorpstraat, ga daar linksaf en neem het onverharde paadje links van de weg.
 • Dit paadje komt weer uit op de Dorpstraat. Steek deze over en ga de brug over de Berkel over.
 • Direct na de brug het voetpad aan langs de Berkel op gaan.
 • Doorlopen tot het ophaalbruggetje bij de Velhorst, onderweg loopt u over de vistrap van de Berkel bij de Velhorst..
 • Bij het ophaalbruggetje rechtsaf, Dit pad volgen, het maakt eerst en gaat langs een akker.
 • Ga linksaf het de brede, half verharde weg in. Deze loopt tussen het kasteel en een boerderij.
 • Op het einde linksaf en dan het eerste voetpad rechtsaf langs het weiland.
 • Dit pad volgen, maakt een bocht naar links, en op einde rechtsaf langs de akker.
 • Dit pad komt uit op een verharde weg, de Dochterenseweg, daar rechtsaf en de eerste onverharde weg rechts nemen.
 • Deze weg maakt een bocht naar links en komt uit op een verharde weg, de Lage weg, deze oversteken en rechtdoor gaan.
 • Deze brede zandweg volgen tot links de toegang naar het Kienveen, staat een bordje.
 • Het voetpad, links, naar het Kienveen in gaan. Dit pad volgen, gaat later over in een vlonder.
 • Aan het einde van de vlonder, bij een bankje rechts het bos in.
 • Dit komt uit op een brede zandweg, het Tolzichtsdiekske, daar rechtsaf.
 • Deze zandweg gaat over in een verharde weg en komt uit op de Provincieweg Lochem – Zutphen.
 • Deze oversteken en op het fietspad rechtsaf.
 • Het eerste bospad links in gaan.
 • Dit pad gaat over in een smal voetpad langs hei en door bos en komt uit op een breder bospad, daar rechtsaf.
 • Eerste pad links ingaan. Dit pad maakt een bocht naar links en leidt naar de heide.
 • Het pad langs de heide blijven volgen, zijpaden negeren. Aan het einde van de hei gaat het pad het bos weer in en komt uit op een brede zandweg, daar linksaf.
 • Doorlopen tot deze zandweg zich samen voegt met een andere brede brede zandweg met fietspad. Daar linksaf deze zandweg met fietspad op.
 • Eerste pad links in gaan, op de T-splitsing rechtsaf. Dit pad komt uit op een parkeerplaatsje.
 • Door lopen over het parkeerplaatsje en linksaf het bos weer in. Bij kruising links aanhouden en op Tsplitsing rechtsaf.
 • Dit bospad maakt een bocht naar links en komt uit op een T-splitsing, daar rechtsaf.
 • Dit pad komt uit op een verharde weg, deze oversteken het bos in en direct linksaf het bospad op.
 • Dit pad maakt een bocht naar rechts, dit pad uitlopen tot T-splitsing, daar rechtsaf.
 • Het pad maakt een bocht naar links. Het eerste pad rechts ingaan,bij een akker, en meteen weer rechts een bospad op dat langzaam een bocht naar rechts maakt.
 • Dit pad uitlopen tot verharde weg, fietspad langs de provincieweg, en daar linksaf.
 • Bij een huis, aan de overkant van de provincieweg, oversteken ende brede bosweg in gaan.
 • Vierde zijweg links in, brede beukenlaan, deze uitlopen tot verharde weg, de Lageweg.
 • Deze oversteken en de verharde weg rechtdoor opgaan.
 • Doorlopen tot het fietsbruggetje over de Berkel.
 • Bruggeteje overgaan en rechtsaf het fietspad op. Dit maakt een bocht naar links en komt uit op een verharde weg, de Whemerweg.
 • Daar rechtsaf en aan het eind, bij het pleintje linksaf en dan weer rechtsaf, de Dorpstraat, en doorlopen tot het hotel De Hoofdige boer

Heide op het Groote Veld


De wandeling is en de foto’s zijn op 16 januari 2012 gemaakt

Wandeling Zutphen – Lochem

Algemeen:

De wandeling gaat, behalve in stad en dorp, vooral over een graspad. Op sommige plaatsen wordt zo weinig gelopen dat het gras en fluitenkruid wel een meter hoog staat. Als deze wandeling gelopen wordt als het gras nat is zorg dan voor waterdicht schoeisel en houdt er rekening mee dat de broek behoorlijk nat kan worden.

De wandeling heeft een lengte van 19 km

GPS wandeling Zutphen – Lochem: Download
Route beschrijving wandeling Zutphen – Lochem: Openen

Weg naar beginpunt van etappe 1 (500 m):
Bij het verlaten van het station rechtsaf.
Bij de stop lichten linksaf de IJsselkade op, doorlopen tot voorbij het bunkerstation Slurink.
Hier is de stuw waar de Berkel uitmondt in de IJssel.Route stroomopwaarts:

  • Het beginpunt van de route is de stuw waar de Berkel in de IJssel uitmondt.
  • Ga daar (linksaf) de Berkelkade in, deze maakt een haakse bocht naar links.
  • Bij de brug rechtsaf de Marschpoortstraat in.Een klein eindje verder linksaf de Barlheze in.
  • Deze doorlopen tot de Kreynckstraat, daar rechtsaf. De Kreynckstraat gaat over in het Broederenkerkhof. Aan het eind linksaf onder het poortje door het hofje in.
  • Het hofje weer verlaten door het volgende poortje en daar rechtsaf de Spoorstraat in. Daarna linksaf de Turfstraat in.
  • Oversteken en rechtsaf de Rijkenhage op, langs de Berkel. Doorlopen tot voorbij de oude stadsmuur en linksaf de brug over de Isendoornstraat in.
  • Dan direct rechtsaf het voetpad op. Voetpad volgen naar links, daarna voetpad naar rechts nemen.
  • Bruggetje over en door de boomgaard lopen. Aan het eind rechtsaf de Coehoornsingel op.
  • Bij stoplicht linksaf, en voorbij de kerk weer linksaf, de Wilhelminalaan. Deze buigt naar rechts, de weg volgen tot Leeuwriklaan, deze oversteken en linksaf de brug over en direct weer rechts het fietspad op.
  • Het fietspad loopt langs de ijsbaan en maakt een haakse bocht naar links. Aan het einde rechtsaf de Valckstraat in, daarna linksaf de Schimmelpennincklaan in.
  • Rechtsaf het fietspad op en het tunneltje door. Na tunneltje rechtsaf de van Drinenstraat in en dan linksaf de Wijnhofstraat in.
  • Na flatgebouw aan rechterhand rechtsaf, langs het woonwagenkamp en bij de Berkel linksaf (waterpartij naast flat aan de rechterhand houden).
  • Kerkpad oversteken en langs de Berkel blijven lopen tot de Kapperallee.
  • Deze oversteken en naar de stuw in de Berkel lopen. Rechtsaf over de stuw en daarna linksaf het pad langs de Berkel op.


  • Een slinger maken om een poel langs de Berkel, rechts het huis “te Velde. Het pad buig naar rechts van de Berkel af. Op T-splitsing linksaf.
  • Bij een pad links dit ingaan en verder, rechtsaf, langs de Berkel lopen. Doorlopen tot de spoorbrug (kleine stuw oversteken).
  • Onder de spoorbrug door en de 2e stuw links passeren, recht door gaan, en verder langs de Berkel. Doorlopen tot de 3e stuw, Besselink.
  • Het pad langs de Berkel vervolgen, links van stuw en brug. Doorlopen tot de Spitholterbrug, daar de Vordenseweg oversteken en aan dezelfde kant van de Berkel de weg vervolgen.
  • Doorlopen tot de 4e stuw en ophaalbruggetje. Daar rechts af het pad op.
  • Aan het einde, pad slingert om akker heen, linksaf, zandpad op met huisje aan de rechterhand. Aan het einde van het zandpad linksaf de asfaltweg op.
  • Na ongeveer 50 meter rechtsaf het pad op. Aan het einde rechtsaf het volgende zandpad op. Aan het einde van dit pad, eindigt onder hoge bomen, linksaf de asfaltweg op.
  • Na ongeveer 20 meter rechtsaf het voetpad op. Links daarvan i s een weitje waar in juni veel orchideeën bloeien. Het pad loopt om een bosje en komt weer bij de Berkel, daar rechtsaf verder langs de Berkel.
  • Na ongeveer 650 meter komt het bij een pontje waar u kunt oversteken naar de Staringkoepel. Het pad langs de Berkel aan dezelfde kant blijven volgen. Na ongeveer 1 km komt u bij de 4e stuw. Deze links passeren het pad gewoon vervolgen.


 • Na ongeveer 1,5 km komt u bij de brug van de N332 die over de Berkel gaat. Onder deze brug door lopen (aan het eind bukken).
 • Het pad langs de Berkel blijven tot de volgende brug. Daar naar boven gaan. En naar rechts gaan. Neem het fietspad dat langs de bedrijven gaat, niet die de woonwijk in gaat.
 • Dit fietspad blijven volgen tot het uitkomt op de Larenseweg. Daar rechtsaf, de Larenseweg op. Deze weg blijven volgen.
 • De Larenseweg gaat over in de Tramstraat. Daar waar Tramstraat maakt een bocht naar links recht doorgaan de Walderstraat in.
 • De Walderstraat komt uit op de markt van Lochem. De markt schuin naar links oversteken, de kerk aan de linkerkant passeren.
 • Na de kerk linksaf de Molenstraat in. Doorlopen tot de brede weg, de Julianastraat. Deze oversteken en naar rechts verder lopen. Eerste weg, de Noorderbleek, linksaf in. Het voet/fietspad rechts in gaan, de 5e stuw overgaan.
 • Het pad komt uit op de Hanzeweg, deze rechtsaf op gaan. U loopt over de stuw die het Twentekanaal vanuit de Berkel voedt.
 • De weg komt uit op de Stationsweg, dit is het eindpunt van de etappe.

Weg naar station in Lochem (500 meter):
De stationsstraat links af in gaan.
De brug over Twentekanaal over.
Eerste weg rechtsaf, ook stationsweg.
Doorlopen tot station.Route stroomafwaarts:

 • U loopt over de stuw die het Twentekanaal vanuit de Berkel voedt. Het voet/fietspad links ingaan.
 • Het pad leidt over de 5e stuw in de Berkel. Aan het einde van het pad links de staat in, deze uitlopen en de drukke staart, Julianastraat, oversteken en rechtsaf.
 • De Julianastraat maakt een bocht naar rechts en daar schuin naar links de Molenstraat, winkelstraat, in gaan. Aan het einde linksaf de Molenstraat in.
 • Aan het einde van de Molenstraat komt u bij de kerk. Voor de kerk rechtsaf de markt op gaan. De markt schuin, naar links oversteken, naar de Walderstraat.
 • De Walderstraat tot eind uitlopen, u komt bij een bredere weg in het verlengde van de Walderstraat, de Tramstraat. Deze in gaan, dus rechtdoor.
 • De Tramstraat gaat over in de Larenseweg. Na het politiekantoor aan de rechterkant, het fietspad links op gaan. Dit fietspad blijven volgen tot aan de brug over de Berkel.
 • Voor de brug naar beneden gaan, rechts aanhouden naar de Berkel lopen. Vervolgens het pad langs de Berkel, naar links, volgen.
 • Doorlopen tot aan de brug waar de N332 over de Berkel gaat. Onder de brug doorgaan, let op: bukken. Na de brug het pad langs de Berkel blijven volgen, na 1,5 km komt u bij de 4e stuw.
 • Het pad aan dezelfde kant blijven volgen en na ongeveer 1 km komt u bij het pontje waarmee u kunt oversteken naar de Staringkoepel.
 • Het pad langs de Berkel vervolgen, na 650 meter, bij een bosje linksaf. Het pad loopt om het bosje heen gaat vervolgens langs een weitje, waar in juni veel orchideeën bloeien. Aan het eind, bij de asfaltweg, linksaf deze opgaan.
 • Het zandpad rechts opgaan. Dit pad doorlopen tot een pad links. Dit pad opgaan, maakt een bocht naar rechts. Het pad komt uit bij een asfaltweg, daar linksaf de weg op.
 • Voorbij het kasteel rechtsaf de onverharde weg op. Deze uitlopen tot voorbij een huisje aan de linkerkant, daar rechtsaf gaan.
 • Het pad loopt om een akker heen, gaat over een bruggetje en komt weer uit bij de Berkel. Op dit punt is de 3e stuw en een ophaalbruggetje. Daar linksaf langs de Berkel, stuw aan de rechterkant passeren.
 • Het pad blijven volgen tot aan de Spitholterbrug, daar de Vordenseweg oversteken en aan dezelfde kant van de Berkel de weg vervolgen. Doorlopen tot aan de 2e stuw, Besselink.
 • De 3e stuw, Besselink, verder aan dezelfde kant, linkerkant, van de Berkel doorlopen. Dit pad uitlopen tot de 2e stuw.
 • Deze stuw aan dezelfde kant als u loopt passeren en naar de spoorbrug lopen. Onder de spoorbrug door gaan . Na de spoorbrug tussen de beek en de Berkel doorgaan en aan de rechterkant van de beek lopen tot aan een kleine stuw.
 • Deze overgaan en het pad langs de Berkel verder volgen. Doorlopen tot aan het bos, daar gaat het pad naar links en komt uit op een ander pad. Daar rechtsaf gaan.
 • Over dit pad doorlopen tot een pad naar rechts, dit ingaan. Het pad maakt een bocht naar links en komt weer uit op het pad langs de Berkel.
 • Doorlopen tot een poel, het pad maakt een slinger om de poel en gaat verder langs de Berkel. Aan de linkerkant ziet u huis “te Velde”.
 • Het pad langs de Berkel volgen tot de 1e stuw. Daar rechtsaf de stuw over. Doorlopen tot het heuveltje en daar linksaf.
 • Het pad eindigt bij de Kapperallee, deze oversteken en linksaf het fietspad op. Daarna vrijwel direct rechtsaf het pad langs de Berkel op.
 • Het pad volgen tot het kerkpad, links een bruggetje. Het kerkpad oversteken en het pad langs de Berkel blijven volgen tot voorbij het woonwagenkamp.
 • Voor het flatgebouw aan de rechterkant rechtsaf gaan en doorlopen tot aan de Wijnhofstraat en daar linksaf. Einde Wijnhofstraat rechtsaf de Drinenstraat in en vrijwel meteen linksaf het fietspad op en door het tunneltje gaan.
 • Bij einde van fietspad linksaf, de Schimmelpennincklaan in. Vervolgens rechtsaf de Valckstraat en meteen linksaf, na de school, het fietspad op
 • Het fietspad maakt een haakse bocht naar rechts en gaat verder langs de Berkel. Het fietspad uitlopen tot de Leeuweriksstraat , daar linksaf en direct na de brug rechtsaf de Wilhelminalaan in.
 • De Wilhelminalaan maakt een bocht naar links en na de kerk rechtsaf. Bij de stoplichten rechtsaf de Berkel over en de Coehoornsingel in.
 • Vervolgens linksaf het pad langs de Berkel op en door de boomgaard lopen, het bruggetje over. Het pad maakt een bocht naar rechts en dan naar links.
 • Na de eerste school linksaf en het pad volgen, maakt een bocht naar rechts. Bij de Isendoornstraat linksaf de brug over en daarna rechtsaf de Rijkenhage op.
 • Onder de oude stadsmuur doorlopen tot aan het stoplicht. Daar linksaf de Turfstraat in en daarna rechtsaf de Spoorstraat in.
 • Links is een poortje en daar onder doorgaan. Ook onder het volgende poortje doorgaan en dan meteen rechtsaf het Broederenkerhof op.
 • Het Broederenkerkhof gaat over in de Kreijnckstraat. Aan het einde van de Kreijnckstraat linksaf de Barlheze in.
 • Aan het einde van de Barlheze rechts af de Marschpoortstraat in en over de brug linksaf de Berkelkade op.
 • De Berkelkade maakt een bocht naar rechts en eindigt op de IJsselkade.
 • Hier is de stuw waar de Berkel uitmondt in de IJssel.